loading
Vui lòng nhập tên miền của bạn.
Please verify that you are not a robot.
Bảng giá tên miền Việt Nam và Quốc Tế
(CNV hỗ trợ xử lý hoàn tất hồ sơ tên miền Việt Nam dứt điểm nhanh chóng chỉ với 50.000đ/tên miền)
DOMAIN ĐĂNG KÝ KHỞI TẠO GIA HẠN
.vn 825.000 vnd 345.000 vnd 480.000 vnd
.com.vn 695.000 vnd 345.000 vnd 350.000 vnd
.net.vn 695.000 vnd 345.000 vnd 350.000 vnd
.edu.vn 400.000 vnd 200.000 vnd 200.000 vnd
.biz.vn 695.000 vnd 345.000 vnd 350.000 vnd
.gov.vn 400.000 vnd 200.000 vnd 200.000 vnd
.org.vn 400.000 vnd 200.000 vnd 200.000 vnd
.pro.vn 400.000 vnd 200.000 vnd 200.000 vnd
DOMAIN ĐĂNG KÝ KHỞI TẠO GIA HẠN
.com 250.000 vnd Miễn phí 250.000 vnd
.net 280.000 vnd Miễn phí 280.000 vnd
.info 320.000 vnd Miễn phí 320.000 vnd
.org 320.000 vnd Miễn phí 320.000 vnd
.biz 285.000 vnd Miễn phí 285.000 vnd
.mobi 475.000 vnd Miễn phí 475.000 vnd
.asia 350.000 vnd Miễn phí 350.000 vnd
.me 700.000 vnd Miễn phí 700.000 vnd