Mail server Chất Lượng Cao tại Khang.Website
Cung cấp các gói email server chuyên nghiệp
Email – Pro_01
Dung lượng 1GB
1 địa chỉ mail
0 mail list
Mã hóa SSL
Spam Assassin & Kaspersky
Backup smtp
331.920
VND / 1 Năm
Email – Pro_02
Dung lượng 5GB
5 địa chỉ mail
1 mail list
Mã hóa SSL
Spam Assassin & Kaspersky
Backup SMTP
900.000
VND / 1 Năm
Email – Pro_03
Dung lượng 10GB
20 địa chỉ mail
2 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
1.800.000
VND / 1 Năm
Email – Pro_04
Dung lượng 20GB
50 địa chỉ mail
3 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
3.240.000
VND / 1 Năm
Email – Pro_05
Dung lượng: 50GB
100 địa chỉ mail
10 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
5.401.800
VND / 1 Năm
Email – Pro_06
Dung lượng: 100GB
200 địa chỉ mail
15 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
8.100.000
VND / 1 Năm
Email – Pro_07
Dung lượng: 200GB
300 địa chỉ mail
20 mail list
1Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
10.798.200
VND / 1 Năm
Email – Pro_08
Dung lượng tùy chọn
SL địa chỉ mail tùy chọn
 Mail list tùy chọn
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
Giá: thương lượng