trái cây chứa hóa chất

Trái cây chứa hóa chất diệt nấm gây vô sinh, nguy hại sức khỏe

1349074350-trai-cay-nhiem-nam1

Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn vừa lấy mẫu nho, mận và lựu nhập khẩu từ Hồng Kông kiểm nghiệm và phát hiện chứa carbendazim và tebuconazole với dư lượng vượt