nước lũ

Xử lý nước sau lũ bằng hóa chất

gieng nuoc ngap trong lu can duoc khu trung nuoc truoc khi su dung

 Xử lý nước là nhu cầu  và nỗi lo của người dân khi mưa lớn, kéo dài, nước ngập tràn, cuốn trôi tất cả mọi thứ ô uế có trên mặt đất như chất thải từ cống rãnh, nhà