làm việc an toàn với hóa chất

Làm việc một cách an toàn với hóa chất tẩy rửa

1348056770-hoachat1-sanhdieueva

1) Biết rõ hóa chất bạn đang sử dụng. Nhiều tác nhân hóa học phản ứng khác nhau khi kết hợp với nhau, vì vậy điều quan trọng là phải biết những gì bạn đang xử lý.  Cũng