kem rửa tay

AGRUPERL – Kem rửa tay và tẩy dầu nhớt.

Trạng thái:     Có hàng Model:     product 14 THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM AGRUPERL KEM RỬA TAY TẨY DẦU NHỚT BẢN CHẤT ·         Agruperl dùng để rửa tay, không chứa dung môi. ·         Agruperl có chứa

PERLE – Kem rửa tay, tẩy bẩn không chứa dung môi

Trạng thái:     Có hàng Model:     REF. 11.119 / 12.119 TÀI LIỆU KỸ THUẬT PERLE REF. 11.119 / 12.119 KEM DÙNG RỬA TAY CÓ KÈM CHẤT TẨY CHẤT BẨN KHÔNG DUNG MÔI BẢN CHẤT PERLE là một