gạo thơm mùi hóa chất

Gạo thơm mùi… hoá chất độc

VNEB1-10-E3-3C-45-E3-7B-2F-4F-54-0F-D5-B1-D4-53-F7_OTT5egao_an_toan_490

Bốc nắm gạo hương lài ngửi, bà Hoàng, nhà ở đường Bùi Văn Ba, quận 7 thắc mắc tại sao không có mùi thơm, thì liền được chủ cửa hàng vác ra một bao gạo khác, giải thích: