derphos

DERPHOS – Tẩy gỉ sét và photphat hóa bảo vệ bề mặt kim loại

Trạng thái:     Có hàng Model:     product 50 DERPHOS REF. 11.113   CHẤT TẨY rỈ SÉT– PHOSPHATANT SIÊU MẠNH BẢN CHẤT DERPHOS được dùng để lọai bỏ rỉ sét và tạo phản ứng phosphat hóa trên các kim