cimgliss

CIMGLISS – Chống bám dính bê tông, ximăng

Trạng thái:     Có hàng Model:     REF. 11.319 TÀI LIỆU KỸ THUẬT CIMGLISS REF. 11.319 CHẤT CHỐNG BÁM DÍNH XIMĂNG, BÊTÔNG BẢN CHẤT ·         Cimgliss tạo nên 1 lớp màng mỏng ngăn cản ximăng, bêtông bám dính