chất xử lý nước thải

BIO-GRAISSE 100 – Xử lý nước thải trong thực phẩm

Trạng thái:     Có hàng Model:     REF. 11.510 TÀI LIỆU KỸ THUẬT BIO-GRAISSE 100 REF. 11.510 PHỨC HỢP VI SINH VẬT DÙNG CHO XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG NGÀNH THỰC PHẨM BẢN CHẤT ·         Bio-graisse 100 là