chất khử trùng qua đường không khí

FLUOSYL 90 – Chất khử trùng qua đường không khí

Trạng thái:     Có hàng Model:     Product 6 TÀI LIỆU KỸ THUẬT FLUOSYL 90® REF. 18.941 KHỬ TRÙNG CÁC CƠ SỞ QUA ĐƯỜNG KHÔNG KHÍ BẢN CHẤT FLUOSYL 90 có tính khử trùng dựa vào việc sử