cách sử dụng chất tẩy

Hướng dẫn sử dụng một số chất tẩy

I. Hóa chất Oxit chì Pb3O4: là một trong những hóa chất cực độc, màu đỏ, có nhiệt độ nóng chảy thấp nên được sử dụng để làm bóng men, và có ưu điểm làm tươi màu nhất