cách hạn chế hóa chất trong rau quả

Cách hạn chế tác hại của hóa chất trong rau quả

2111e94214dbf2f8e68e40167885d2c3

Để hạn chế tác hại của các loại hoá chất trong rau quả, khi xào nấu nên mở vung cho các loại hoá chất bảo vệ thực vật bay đi. Ngày nay do việc sử dụng tràn lan